Torkning med varmluft

Varmluftspanna för torkning av spannmål med pellets. Allt i en container med en maxeffekt 499 kW.

Fördelar med Vänerpannan:

  • Miljövänlig
  • Helautomatisk
  • Snabb uppvärmning
  • Enkel installation
  • Lönande investering
  • Låg driftskostnad
  • Ingen frysrisk
  • Instruktionsfilm (lång version)

    Instruktionsfilm (kort version)