Pellets

Vänerpannan kan idag leverera en varmluftspanna med en pelletsbrännare från 12 - 450 kW.