Varmluftspannor och lokaluppvärmning

Vänerpannan är en varmluftspanna framtagen för att på ett enklare och
billigare sätt värma upp: verkstads-lokaler, garage, snickerier, idrottshallar m.m. upp till 2500 m2.

Vänerpannan bygger på ren luftburen värme som cirkuleras i lokalen och
kan kopplas in till din befintliga ventilationsanläggning.

Du kan själv enkelt bygga vidare
varmluftsrör från pannan för att sprida värmen i lokalen.

 

Nyhet

Höjd klimatskatt för näringslivet budgetens stora positiva nyhet

Regeringen förslår en kraftig höjning av koldioxidskatten för de delar av näringslivet som inte har utsläppsrätter. Det handlar framför allt om industrier i en lång rad branscher, exempelvis livsmedelsindustrin, textilindustrin och verkstadsindustrin. Förslaget innebär att man kommer att ta ut full koldioxidskatt från 1 januari 2016. Redan vid det kommande årsskiftet kommer koldioxidskatten att höjas kraftigt för de här företagen, tack vare beslut som togs under Alliansregeringen.

- Höjningen av koldioxidskatten är välkommen och innebär att stora delar av det svenska näringslivet kan genomföra samma klimatomställning som redan gjorts inom bostadsuppvärmningen. Vi kommer att kunna ersätta fossil bränslen som olja, gasol, kol och naturgas i industrin med biobränslen som pellets, flis, biooljor och biobaserad fjärrvärme. Det kommer att spara pengar åt företagen och åt Sverige och ytterligare reducera våra utsläpp av koldioxid, konstaterar Svebios vd Gustav Melin. 

- När omställningen av bostadssektorn och den lätta industrin är genomförd återstår framför allt omställning av transportsektorn. Där saknar vi fortfarande de långsiktiga konkreta förslagen från våra politiker. När det gäller utsläpp från den tunga industrin måste vi arbeta för att få högre pris på EU:s utsläppsrätter.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192. Se filmen om Vänerpannan

Lokalvärme   Spannmålstork   Containermodul   Ved flis pellets

Väner Tekno AB - Plastgatan 2 - 531 55 LIDKÖPING - Tel: 0510-862 50 - Fax: 0510-622 02 - E-post: info@vanertekno.se